อ่านรายงาน

Report mockup

คุณสามารถอ่านบทสรุปย่อของโครงการศึกษาการย้ายถิ่นห้าพื้นที่เป็นภาษาไทยในรูปแบบ PDF ได้ด้านล่าง ส่วนรายงานในแต่ละพื้นที่ฉบับเต็มจะเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คุณสามารถอ่านบทสรุปข้อค้นพบจากรายงานพื้นที่เมียนมา-ไทยเป็นภาษาไทยได้ในหัวข้อ “พื้นที่”