प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुहोस्

Report mockup

पाँच करिडोर परियोजनाको कार्यकारी सारांश नेपाली भाषामा पीडीएफ दस्तावेजको रूपमा तल उपलब्ध छ । करिडोरका पूर्ण प्रतिवेदनहरू अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध छन् । नेपाल–कतार र नेपाल कुवेत करिडोरहरूको निचोडका सारांशहरू करिडोर खण्डमा नेपाली भाषामा उपलब्ध छन् ।